Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chứng khoán An Bình bị xử phạt liên quan đến lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, đơn vị tư vấn cho trái phiếu 800 tỷ đồng của thành viên nhóm Tân Hoàng Minh, vừa nhận quyết định xử phạt do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán lô trái phiếu này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (Chứng khoán An Bình).

Theo đó, phạt tiền 250 triệu đồng đối với Chứng khoán An Bình do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Chứng khoán An Bình tổ chức tư vấn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng. Theo thông tin công bố về phát hành trái phiếu, lô trái phiếu này thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của SOLEIL do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy, ngày 16.6.2021, Hội đồng quản trị của SOLEIL đã ban hành Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL để thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 đính kèm Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL lưu giữ tại Công ty chỉ gồm các trang đánh số 1,3,5,7,9,11 và 13.

Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành; Điểm 4 mục II Bản CBTT nêu: “Từ khi thành lập đến nay, Công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán Trái phiếu”.

Tuy nhiên, tại Mục V.10 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020 của SOLEIL “Vay và nợ thuê tài chính” thể hiện giá trị “trái phiếu”, số dư đầu năm là 699,066 tỷ đồng, trong năm có biến động tăng 933,333 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng; số dư cuối năm bằng 0).

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán nhà nước quyết định phạt tiền 60 triệu đồng đối với Chứng khoán An Bình do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu của kỳ báo cáo quý 4.2021 và kỳ báo cáo năm 2021, bao gồm: Báo cáo số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; Báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ; Báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).

Tú Anh