Chứng khoán Bản Việt: cổ đông chiến lược Gelex

Gốc
Gelex sẽ phát hành thêm 15 triệu cổ phần phổ thông cho CTCK Bản Việt với giá phát hành là 14.434 đồng/CP

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 26/06/2015 của Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam (Gelex), cổ đông của công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Gelex sẽ phát hành thêm 15 triệu cổ phần phổ thông, loại hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm cho đối tác chiến lược là CTCK Bản Việt (VCSC). Giá phát hành là 14.434 đồng/CP theo giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 có giảm trừ cổ tức phải trả cho năm 2014. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 216,5 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành là quý III/2015.

Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX là công ty đại chúng được cổ phần hóa từ năm 2009. Gelex có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng và 983 cổ đông (thời điểm chốt danh sách 24/3/2015), phần vốn nhà nước chiếm 87% do Bộ Công Thương quản lý.

Ngoài cổ đông nhà nước, Gelex còn có 5 cổ đông tổ chức là Công ty CP chứng khoán Kim Long nắm 1 triệu cổ phần, công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành nắm 2,8 triệu cổ phần, Công ty CP kinh doanh vật tư THIBIDI nắm 200.000 cp và Công đoàn Tổng công ty Gelex nắm 4,2 triệu cp.

Năm 2014, Gelex mẹ đạt doanh thu thuần 8.740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 448 tỷ đồng nhưng doanh thu hợp nhất là 1.275 tỷ và Lợi nhuận trước thuế là 231 tỷ. Tỷ lệ cổ tức được duy trì ở mức 12% giống với 2 năm trước đây.

Như vậy, với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Chứng khoán Bản Việt, tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước sẽ giảm xuống phù hợp với chủ trương giảm dần vốn nắm giữ tại các Doanh nghiệp nhà nước.

Tin nóng

Tin mới