Sở GDCK TP Hồ Chí Minh thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 103.2 triệu cp của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vào ngày 15/06/2017.

Chung khoan Ban Viet nop ho so niem yet len HOSE - Anh 1

Trước đó, ngày 12/06, VCSC đã thông báo 19/06 là ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung. Cổ phiếu VCSC sẽ bị tạm ngừng chuyển nhượng từ 16h ngày 19/06/2017 cho đến khi chính thức được niêm yết trên HOSE.

Tính đến 31/12/2016, các cổ đông lớn (sở hữu trên 5% vốn) sở hữu gần 37% vốn VCSC, trong khi các cổ đông nhỏ lẻ sẽ nắm giữ 42,78% vốn.

Năm 2017 VCSC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.015,6 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 550 tỷ đồng, tăng trưởng 32,25% và dự kiến chi trả cổ tức 1.500 đồng/cp.

Trong năm 2017, VCSC cũng dự kiến sẽ phát hành 14,8 triệu cp cho nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, giá phát hành ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị số sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2016. Số tiền thu về sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty và giảm nợ Ngân hàng.

Đồng thời, VCSC cũng sẽ phát hành 2 triệu cp theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP với giá 15.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chể chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán.