Giao dịch sang buổi chiều tiếp tục suy giảm mạnh. Lượng bán giảm khiến thị trường phục hồi, trong khi các giao dịch lớn lại được thực hiện qua phương thức thỏa thuận.

Chung khoan chieu 3/2: Khop lenh am dam, soi dong thoa thuan - Anh 1

Cho đến cuối phiên, lượng đặt bán giá sàn HNG lên tới 14 triệu cổ phiếu , nhưng chỉ khớp lệnh được hơn 8 nghìn cổ phiếu.

Tuy nhiên, giao dịch thỏa thuận của HNG lên tới gần 3 triệu cổ phiếu. Tương tự, xuất hiện các giao dịch thỏa thuận 4,3 triệu cổ phiếu HQC, 2 triệu cổ phiếu MBB, hơn 2 triệu cổ phiếu AMD và nhiều giao dịch nhỏ hơn của ITA, VNM, HPG…

Chung khoan chieu 3/2: Khop lenh am dam, soi dong thoa thuan - Anh 2

Tình trạng cũng tương tự với HNX. Có 6 triệu cổ phiếu CTX, 1 triệu cổ phiếu SVN và 5,1 triệu cổ phiếu SHB được thực hiện qua giao dịch thỏa thuận. Giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm tới gần một nửa giá trị giao dịch của cả HNX.

Trong khi đó, giao dịch khớp lệnh khá trầm lắng. Rổ VN30 chỉ có vài mã thanh khoản trên 1 triệu cổ phiếu. HAG vẫn bị bán mạnh sau khi phá đáy, thanh khoản 7,4 triệu cổ phiếu, đóng cửa giảm 400 đồng.

Những mã tăng giá chính có VNM (+2.000 đồng), MSN (+1.500 đồng) và cổ phiếu dầu khí.

Chung khoan chieu 3/2: Khop lenh am dam, soi dong thoa thuan - Anh 3

Hôm nay là phiên đảo chiều mạnh của cổ phiếu dầu khí dù không có tin tức hỗ trợ. GAS đảo chiều bất ngờ từ mức giảm 1.400 đồng lên mức tăng 2.200 đồng, tương đương với biên độ 10% trong phiên.

DPM cũng có mức tăng khá (+500 đồng), trong khi các mã PVD, PVT và PXS cũng hồi phục lên gần giá tham chiếu sau khi giảm sâu trong sáng nay.

MAI HƯƠNG