(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ lớn mới đây vừa họp cổ đông để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, năm nay, công ty dự kiến tổng doanh thu sẽ đạt 5,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thứ dự kiến đạt 1,6 tỷ đồng. Chứng khoán Chợ Lớn cũng vừa đóng cửa Phòng giao dịch Khu Công nghiệp Tân Bình tại địa chỉ Lô IV-18, Tây Thạnh, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM từ ngày 11/6/2012.

Được biết, mới đây, công ty vừa thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: