Với những công ty có lượng tiền mặt lớn và mức vốn hóa doanh nghiệp chỉ bằng hoặc thấp hơn giá trị tiền mặt đang nắm giữ, thâu tóm để chuyển đổi sở hữu, thanh lý tìm kiếm lợi nhuận đối với phần tài sản cố định không phải là chuyện mới mẻ trên thị trường quốc tế.