Chứng khoán Navibank bị phạt do cho thành viên HĐQT vay tiền

Gốc
NVS bị phạt 150 triệu đồng.

Ngày 07/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 681/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Navibank (NVS).

Theo đó, NVS bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Cụ thể, Công ty cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty vay tiền vào ngày 9/11/2015; đến ngày 04/5/2016 Công ty đã khắc phục hành vi vi phạm, thực hiện tất toán khoản cho vay.

Tin nóng

Tin mới