Sau những phiên đầu tuần giao dịch mạnh, khối lượng phiên này đã giảm, nhưng màu xanh đã trở lại...