Chứng khoán ngày 24/2: Đầu tư vào mã cổ phiếu nào?

Gốc
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/2.
0:00 / 0:00
0:00

Khuyến nghị HT1 với giá mục tiêu 16.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) từ khả quan còn phù hợp thị trường trong khi giữ nguyên giá mục tiêu ở mức 16.400 đồng/cp do số dư tiền mặt cao hơn vào cuối năm 2020 bù đắp cho việc điều chỉnh giảm trung bình 5% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021-2025. Giá cổ phiếu của HT1 đã tăng 6% trong 3 tháng qua.

LNST sau lợi ích CĐTS cả năm 2020 của HT1 giảm 17% YoY (615 tỷ đồng), phù hợp với dự báo. LNST sau lợi ích CĐTS giảm do sản lượng bán giảm 9% YoY trong bối cảnh hoạt động xây dựng chững lại - đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2020 - và HT1 giảm giá bán để hỗ trợ doanh số.

VCSC giảm 5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 còn 656 tỷ đồng (+7% YoY) do kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ phục hồi nhẹ từ mức thấp của năm 2020 trong khi giả định rằng giá bán trung bình (ASP) sẽ giảm 1% YoY trong năm 2021 so với giả định gần nhất của chúng tôi là ASP không thay đổi.

VCSC tiếp tục kỳ vọng chi phí lãi vay giảm sẽ hỗ trợ LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của HT1 khi công ty sẽ thanh toán hết khoản nợ dài hạn còn lại trong năm 2021.

Yếu tố hỗ trợ: Sản lượng bán cao hơn dự kiến và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Rủi ro giảm: Chi phí đầu vào cao hơn dự kiến (cụ thể là than và điện).

Chú ý cổ phiếu nào phiên 24/2?

Ngưỡng hỗ trợ cho PVB nằm tại quanh mốc 18.500 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): PVB đang ở trong trạng thái tăng giá sau khi đã có giai đoạn giảm mạnh trong nửa cuối tháng 1. Thanh khoản cổ phiếu hiện đang có chiều hướng tăng trở lại.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Hôm nay, đường EMA12 vừa cắt lên trên đường EMA26 đông thời chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của PVB nằm tại khu vực xung quanh 18.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 21.3, cắt lỗ nếu ngưỡng 17.3 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị mua LPB với giá mục tiêu 18.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Khuyến nghị mua dành cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) và nâng giá mục tiêu thêm 10,0% lên 18.700 đồng/cp.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ định giá cao hơn từ phương pháp thu nhập thặng dư do mức tăng 9,8% trong LNST trung bình 2021-2025 cùng với P/B mục tiêu cao hơn cho LPB do ROE trung bình cao hơn.

VCSC nâng LNST 2021/2022/2023 thêm 6,2%/6,3%/8,3% chủ yếu do (1) thu nhập lãi thuần (NII) trung bình 3 năm tăng 9,8% và (2) thu nhập phí thuần (NFI) (bao gồm giao dịch ngoại hối) trung bình 3 năm tăng 14,9%, phần nào bị ảnh hưởng bởi mức tăng trung bình 3 năm 24,5% trong chi phí dự phòng và mức tăng trung bình 3 năm 11,7% trong chi phí HĐKD (OPEX).

VCSC cập nhật giả định rằng (1) LPB sẽ huy động vốn thành công từ các NĐT nước ngoài thông qua phát hành riêng lẻ vào cuối 2021 với mức giá 15.000 đồng/cp (so với 14.000 đồng/cp trước đây),

(2) LPB sẽ tham gia vào thương vụ bancasurrance độc quyền vào cuối 2021 hoặc đầu 2022 sau khi hợp đồng với Dai-ichi Life hết hạn vào tháng 11/2021,

và (3) LPB sẽ nhận được và ghi nhận toàn bộ phí tiếp cận từ hợp đồng bancasurrance độc quyền trong năm 2022. Giả định về phí tiếp cận là 1,9 nghìn tỷ đồng.

ROE và ROA dự phóng 2021 đạt 14,3% và 0,84% so với trung vị ngành là 18,8% và 1,73%. P/B dự phóng 2021 theo giá mục tiêu là 1,17 lần.

Rủi ro: (1) LPB không thể huy động vốn mới thông qua phát hành riêng lẻ cho NĐT nước ngoài trong năm 2021 và không ký kết hợp đồng bancasurrance để thay thế hợp đồng với Dai-ichi Life vào cuối 2021 hoặc đầu 2022; (2) các phòng giao dịch bưu điện (PTO) nâng cấp không ghi nhận doanh thu như dự kiến.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/chung-khoan-ngay-242-dau-tu-vao-ma-co-phieu-nao-110089.html