Những tác động từ thị trường thế giới được xem là nguyên nhân chính đẩy giá chứng khoán trong nước đồng loạt rớt phiên này...