Chứng khoán Phố Wall được chào bán 19,8 triệu cổ phiếu

Gốc
Ngày 19/10/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được phép chào bán ra công chúng 19,8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, 16,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 2,2 triệu cổ phiếu chào bán cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt và một số cổ đông lớn có đóng góp cho sự nghiệp phát triển công ty và 800.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Được biết, công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall có vốn điều lệ 168 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới