Chứng khoán Sao Việt đạt 41 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP Chứng khoán Sao Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán. Theo đó, tổng doanh thu năm 2009 của Công ty đạt 69,37 tỷ đồng, tăng 213,1% so với năm 2008.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn chiếm ưu thế, đạt 43 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Sao Việt đạt 41 tỷ đồng, (năm 2008 Công ty lỗ 41,56 tỷ đồng). EPS năm 2009 đạt 3.037 đồng. Chứng khoán Sao Việt chính thức đi vào hoạt động từ ngày 09/04/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, tăng lên 135 tỷ vào tháng 12/2007.

Tin nóng

Tin mới