Phiên giao dịch cuối tuần 27/3, thị trường chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp nhờ một loạt các giải pháp của cơ quan chức năng như giảm biên độ giao động giá chứng khoán và dừng giải chấp cổ phiếu cầm cố từ khối ngân hàng.