NDĐT - Hôm nay là ngày đầu tiên áp dụng quy định giảm biên độ dao động giá cổ phiếu trên cả hai sàn, VN-index đã tăng hơn bốn điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC cũng tăng hơn nửa điểm. Tuy nhiên Khối lượng và giá trị giao dịch trên cả hai giảm mạnh.