Ngày 26/3, chứng khoán thế giới nhìn chung đồng loạt giảm điểm, dù màu xanh vẫn “le lói” xuất hiện ở châu Á...