Chứng khoán tuần qua: Nước ngoài bán nhiều hơn mua

Tuần từ 14/1-18/1/2008, thị trường nóng lạnh bất thường nhưng giao dịch khớp lệnh cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đã tăng mạnh...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=22f9a773dc1380&page=category