NDĐT- Các chỉ số hôm nay có mức giảm gần hết biên độ. Lượng cổ phiếu giao dịch tại hai sàn đạt chưa đầy 12 triệu đơn vị, với giá trị chỉ hơn 446 tỷ đồng.