Hanoinet - Thị trường chứng khoán VN mở đầu tuần mới với rất nhiều thông tin trái chiều. Thông tin hỗ trợ là chỉ số giá tiêu dùng giảm tốc, lạm phát đã được kiềm chế; Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và cho phép các ngân hàng thương mại sử dụng cầm cố, chiết khấu...