BizLIVE - Từ ngày mai (27/12/2013), công ty sẽ không thể kết nối giao dịch trực tuyến và nhận thông tin từ HSX.

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa thông báo sẽ tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ngắt kết nối đường truyền và ngưng cung cấp thông tin đối với CTCP Chứng khoán Việt Quốc kể từ 08:30 ngày 27/12/2013.

Công ty sẽ không thể kết nối giao dịch trực tuyến và nhận thông tin từ HSX.

Nguyên nhân của việc này là do Chứng khoán Việt Quốc chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán phí thuê cổng kết nối đường truyền và phí cung cấp thông tin.

Sau việc ngừng kết nối này, để nhập các lệnh mua/bán chứng khoán và nhận kết quả, Chứng khoán Việt Quốc phải cử đại diện đến HSX thực hiện theo phương pháp thủ công.

Trước quyết định này của HSX, ngày 19/12 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cũng đã có quyết định cảnh cáo Chứng khoán Việt Quốc do vi phạm quy định về nộp phí. Đồng thời yêu cầu Chứng khoán Việt Quốc phải nộp đủ phí theo quy định cho VSD trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày 19/12/2013.

Ngoài ra, từ đầu năm 2013 tới nay, Chứng khoán Việt Quốc liên tục bị tạm đình chỉ các hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán, hoạt động bù trừ do không hoàn trả đủ tiền vay sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán.

Ngày 8/10/2013 vừa qua, công ty này đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang và bầu ông Nguyễn Văn Đính thay thế.

Tính đến 30/6/2013, Chứng khoán Việt Quốc có tỷ lệ an toàn tài chính là 173%, vốn khả dụng chỉ 16 tỷ đồng.