CTCP Chứng khoán Vina (VNSC) công bố BCTC quý 2/2015 với tổng doanh thu hơn 4 tỷ đồng, giảm mạnh gần 45% và lỗ sau thuế 426 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 2.6 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của VNSC, doanh thu tư vấn chiếm tỷ trọng cao nhất với 2.8 tỷ đồng nhưng cũng giảm gần 50% so với quý 2/2014. Hoạt động môi giới trong kỳ giảm 36% còn hơn 1 tỷ đồng.

Các chi phí như hoạt động và quản lý vẫn ở mức cao lần lượt 2.8 tỷ đồng và 1.8 tỷ đồng kéo công ty lỗ hơn 426 triệu đồng trong quý 2/2015.

Theo giải trình của VNSC, doanh thu suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước do sự sụt giảm của doanh thu tư vấn tài chính là nguyên nhân chính làm công ty lỗ trong quý 2/2015.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, VNSC lỗ gần 1.9 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức lãi 1.9 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2014.

Bảng kết quả kinh doanh quý 2/2015 của VNSC

Tính đến 30/06, tổng tài sản ngắn hạn của VNSC ở mức 16.4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản mục tiền với 15.4 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tính đến 30/06 là 4.3 tỷ đồng, giảm 23.2% so với đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
054_2015.7.27_2c6f22b_VNSC_BCTC_Quy_II_2015_Signed.docx
054_2015.7.27_a7808f9_VNSC_CongVan_CBTT_Q2_2015_Giai trinh bien dong lo tren 10 so voi cung ky nam truoc(V2).docx

Triệu Linh