Trong danh sách ký quỹ của VSM, có 85 cổ phiếu trên sàn HSX và 60 cổ phiếu trên sàn HNX.

CTCP Chứng khoán VSMcông bố danh sách 145 cổ phiếu trên 2 sàn được giao dịch ký quỹ tại công ty. Trong đó, có 85 cổ phiếu trên sàn HSX và 60 cổ phiếu trên sàn HNX.

Thời hạn cho vay, tỷ lệ cho vay và lãi suất VSM chưa thông báo cụ thể.

Theo ghi nhận của Gafin, hiện có 20 công ty chứng khoán công bố danh sách cổ phiếu ký quỹ. Trong đó, Bản Việt nhiều nhất với 543 cổ phiếu, SSI và An Phát xếp thứ hai với 263 cổ phiếu, VNDirect xếp thứ ba với 250 cổ phiếu được ký quỹ, VFS đứng thứ tư với 243 cổ phiếu, tiếp đến là VDS 16 cổ phiếu, Kim Eng là 207 cổ phiếu...

Chi tiết danh sách cổ phiếu ký quỹ của VSM tại đây

Nguồn DVT.vn