Chứng khoán VSM: Miễn nhiệm Phó TGĐ Đinh Thế Lợi

Gốc
CTCP Chứng khoán VSM (OTC: VSM) vừa thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đinh Thế Lợi kể từ ngày 25/11/2015.

Tài liệu đính kèm:
070_2015.11.26_77da808_S_VSM_CV_CBTT_miennhiemDinhTheLoi.pdf
070_2015.11.26_5830174_S_VSM_QDmiennhiemDinhTheLoi.pdf

Tin nóng

Tin mới