Tháng 3/2021: 113.191 tài khoản chứng khoán mở mới, bằng xấp xỉ 30% cả năm 2020

Tháng 3/2021: 113.191 tài khoản chứng khoán mở mới, bằng xấp xỉ 30% cả năm 2020

Tính tới cuối tháng 3, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt gần 3 triệu, tương...

20 liên quan

Tháng 3/2021, tài khoản F0 tiếp tục lập kỷ lục mới

Tháng 3/2021, tài khoản F0 tiếp tục lập kỷ lục mới

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường (F0) trong tháng...

20 liên quan

Hơn 113.000 tài khoản cá nhân trong nước mở mới

Hơn 113.000 tài khoản cá nhân trong nước mở mới

Ngày 8-4, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá...

20 liên quan

Tài khoản chứng khoán cá nhân tăng kỷ lục

Tài khoản chứng khoán cá nhân tăng kỷ lục

20 liên quan

Mỗi ngày đón hàng nghìn 'nhà đầu tư F0', Việt Nam có hơn 3 triệu tài khoản chứng khoán

Mỗi ngày đón hàng nghìn 'nhà đầu tư F0', Việt Nam có hơn 3 triệu tài khoản chứng khoán

Trong tháng 3/2021, bình quân mỗi ngày làm việc (không bao gồm thứ 7 và chủ nhật) thị trường chứng khoán...

20 liên quan

Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tăng kỷ lục

Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tăng kỷ lục

Trong tháng 3, nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 113.000 tài khoản chứng khoán, chiếm 99,4% tổng số tài khoản...

20 liên quan

Kỷ lục: Mỗi ngày hơn 3.600 tài khoản chứng khoán được mở mới

Kỷ lục: Mỗi ngày hơn 3.600 tài khoản chứng khoán được mở mới

Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán trong tháng 3 thiết lập kỷ lục tài khoản mở mới với hơn...

20 liên quan

100.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3

100.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3

Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3 phá vỡ kỷ lục đạt được trong tháng 1.

20 liên quan