Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chứng minh năng lượng tối

Gốc

ND- Giả thuyết năng lượng tối rất thuyết phục nhưng đến nay vẫn thiếu một minh chứng trực tiếp. Nhóm nghiên cứu của Istvan Szapudi, ĐH Hawaii đã chứng minh được năng lượng tối đang hoạt động trong khi nó kéo giãn các khoảng không trống rỗng và siêu nhóm thiên hà.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130290&sub=72&top=41