Về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nguyên nhân có nhiều nhưng vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu đề cập là các loại giấy quy định trong Luật Đất đai và Luật Nhà ở đã gây nhiều khó khăn.