Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chúng ta đến với thanh niên phải bằng cả lòng tin yêu, tôn trọng và trách nhiệm

Gốc

(Trích phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị Trung ương 7, phần nói về công tác thanh niên. Đầu đề của Thanh Niên)

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/7/18/251077.tno