Ngày 27.5, tại Hà Nội, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động (KHKT ATVSLĐ) VN tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 2010-2015).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Bùi Hồng Lĩnh và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KTVN Hồ Uy Liêm tới dự. Tại đại hội, PGS-TS Nguyễn An Lương (nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN) được bầu lại làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2010-2015; PGS-TS Lê Vân Trình - Ủy viên ĐCT Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện KHKT BHLĐ- được bầu lại làm Phó Chủ tịch Hội KHKT ATVSLĐ VN nhiệm kỳ 2010-2015. Góp sức chăm lo sức khỏe người lao động Kể từ khi thành lập (6.3.2003) đến nay qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội ATVSLĐ VN đã luôn bám sát tôn chỉ và mục đích của mình, phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, cán bộ có nhiều kinh nghiệm về ATVSLĐ cùng với các cơ quan quản lý, nghiên cứu khoa học, trường ĐH và các cơ sở SXKD đã có những hoạt động phong phú, tích cực, góp phần thúc đẩy công tác ATVSLĐ nước ta. Hội đã tham gia rất tích cực, đóng góp xây dựng Dự thảo Chương trình quốc gia về BHLĐ giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2015; tham gia biên soạn hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ; tham gia phản biện, nhận xét 10 tiêu chuẩn quốc gia về ATVSLĐ. Hội cũng trực tiếp thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp liên hiệp hội và 4 dự án cấp bộ về ATVSLĐ... Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể BCHTƯ hội, đồng thời được sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội KH&KT VN cùng sự giúp đỡ của Tổng LĐLĐVN và nhất là Viện KHKT BHLĐ, thời gian qua vai trò và uy tín của Hội ATVSLĐ VN từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp ATVSLĐ của nước ta. Thúc đẩy xã hội hóa công tác ATVSLĐ Đại hội đã thông qua mục tiêu, phương hướng của Hội ATVSLĐ VN trong nhiệm kỳ II (2010-2015). Đại hội đưa ra 7 nhiệm vụ chính sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ II, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm, nhiệt tình của các cấp hội, động viên trí tuệ của các hội viên để tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến ATVSLĐ; chủ động đề xuất và tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và thực hiện các vấn đề liên quan đến ATVSLĐ. Ngoài ra, các hoạt động khoa học công nghệ của các cấp hội và hội viên trong cương vị công tác ở các cơ quan, đơn vị, T.Ư hội và một số cấp hội sẽ đẩy mạnh thực hiện các đề tài khoa học. Đồng thời coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ... Hội ATVSLĐ VN cũng đề ra nhiệm vụ tích cực thúc đẩy xã hội hóa ATVSLĐ ở nước ta, có những kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan quản lý các giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất. Hội sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để có ý kiến phê phán, phân tích, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại, những hiện tượng sai trái trong xã hội có liên quan đến BHLĐ và bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hòa Bình: “Hội KHKT ATVSLĐ VN là nơi tập hợp những người đã và đang làm công tác quản lý, lãnh đạo, các nhà khoa học, nghiên cứu, giảng dạy các tổ chức, cá nhân có tâm huyết trong lĩnh vực BHLĐ. Tổng LĐLĐVN đánh giá cao vai trò, vị trí của hội thời gian qua, nhất là hoạt động tham gia, góp phần đảm bảo ATVSLĐ cho NLĐ. Tổng LĐLĐVN là cơ quan đồng sáng lập và bảo trợ của Hội KHKT ATVSLĐ VN, do vậy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, góp phần vào việc phát triển hội viên và chi hội, tạo điều kiện cho hội hoạt động hiệu quả hơn”. Q.C-Đ.T ghi