Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chung tay ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn, thư điện tử rác

Thông tin từ ngày 1-10-2020, hành vi 'gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo' có thể bị xử phạt hành chính từ 80 đến 100 triệu đồng theo quy định tại Khoản 7a Điều 32 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đang được người dân quan tâm.

Tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được quy định tại Điều 3 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, gồm: Tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng; vi phạm các quy định về gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo theo quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP; vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng. Còn “danh sách không quảng cáo” (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào, được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

Nhằm tăng cường chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử, người quảng cáo tại các điều 9, 10, 11 và 12. Ví dụ: Tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng phải cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác; có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử rác và có giải pháp để tránh mất mát và ngăn chặn nhầm thư điện tử của người sử dụng... Đồng thời, các chủ thể kinh doanh nêu trên phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, biện pháp, giải pháp khác quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nhằm ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác gây phiền toái cho người sử dụng, người tiêu dùng.

Thực hiện chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm được quy định tại Mục I, Chương II Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, như: Xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên đầu số 5656 và thư điện tử rác; điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác...

Để tránh bị quấy rối, làm phiền bởi các tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, đồng thời tham gia vào việc phòng, chống, ngăn chặn tình trạng này, người sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Phản ánh, cung cấp các bằng chứng, chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác vào hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh; được quyền nhận hoặc từ chối quảng cáo; phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trong việc chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác.

Luật sư LÊ VĂN LÊN (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Hãng luật Capital)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chung-tay-ngan-chan-cuoc-goi-tin-nhan-thu-dien-tu-rac-634722