Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chứng từ chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến kho bạc đạt 99,6%

Kho bạc Nhà nước cho biết, 100% đơn vị giao dịch đã tham gia dịch vụ công trực tuyến kho bạc với khoảng 30 triệu chứng từ chi điện tử/năm, chiếm trên 99,6%.

Mỗi năm có 30 triệu chứng từ chi điện tử qua dịch vụ công trực tuyến kho bạc

Mỗi năm có 30 triệu chứng từ chi điện tử qua dịch vụ công trực tuyến kho bạc

Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị giao dịch từ tháng 2.2018.

Đến nay, 100% các đơn vị giao dịch đã tham gia (trừ khối an ninh quốc phòng) chiếm trên 99,6% hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước với khoảng 30 triệu chứng từ chi điện tử/năm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, đã có 100% các thủ tục hành chính lên mức 4 và được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia – vượt 20% so với kế hoạch Chính phủ yêu cầu tại Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia (đến năm 2025 là 80%, đến 2030 là 100% dịch vụ công ở mức độ 4).

KBNN cũng đã hoàn thành xây dựng và triển khai ứng dụng trên điện thoại di động với hơn 90% đơn vị giao dịch sử dụng để tra cứu tham vấn số dư tài khoản tại KBNN.

Từ năm 2021, KBNN đã tổng hợp giám sát từ xa tiến độ xử lý hồ sơ kiểm soát chi và đánh giá sự hài lòng, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Kết quả, tỷ lệ khách hàng hài lòng với sự phục vụ của KBNN đạt 99,4%.

Hồng Loan