Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 – 9/7/2022), Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức họp, triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ những công lao to lớn của đồng chí.

Khu Nhà trưng bày thân thế sự nghiệp cách mạng đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Khu Nhà trưng bày thân thế sự nghiệp cách mạng đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ được tổ chức vào ngày 9/7/2022 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Lễ kỷ niệm được tổ chức với mục đích tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và các chiến sỹ cộng sản tiền bối của Đảng. Đồng thời gắn các hoạt động kỷ niệm với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022. Các hoạt động kỷ niệm được yêu cầu tổ chức bảo đảm trang trọng, nhưng vẫn tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục cao, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19.

Ngoài ra trong dịp này, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm như: Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Văn Cừ tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh vào hai ngày 8/7/2022 và 9/7/2022 với thành phần tham gia là các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Văn Cừ, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chương trình văn nghệ chào mừng tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Tổ chức công chiếu tuần phim truyện truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ mang tên “Bình minh phía trước” và vở chèo “Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn”. Tham quan Khu lưu niệm; sưu tầm, bổ sung và trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật, hình ảnh, sách về đồng chí Nguyễn Văn Cừ tại không gian hội thảo và không gian lễ kỷ niệm. Tổ chức phát triển lớp đảng viên mang tên Nguyễn Văn Cừ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, thanh thiếu nhi, các tầng lớp nhân dân đến dâng hương và tham quan phòng truyền thống tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn văn Cừ được đúc bằng đồng tại tỉnh Bắc Ninh

Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn văn Cừ được đúc bằng đồng tại tỉnh Bắc Ninh

Bên cạnh hoạt động tri ân, tưởng niệm, xuyên suốt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, các hoạt động cũng hướng đến công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết dành cho các lãnh đạo, đại biểu và đặc biệt là thế hệ trẻ. Nội dung tuyên truyền được hướng đến là tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động và những cống hiến quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh. Bên cạnh đó, tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư, liên hệ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 42-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2020-2030. Cối lõi tập trung tuyên truyền, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các cấp, các ngành và trong xã hội.