Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc" ủng hộ đảo Bạch Long Vĩ và Cù Lao Chàm 400 triệu đồng

Gốc
ND- Được tin cơn bão số 9 và số 10 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng ven biển, trong đó có hai đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Ban Chỉ đạo Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc" tại cuộc họp ngày 20-10 đã quyết định trích từ Quỹ hỗ trợ đồng bào vùng biển đảo của Tổ quốc ủng hộ đồng bào và các lực lượng tại hai đảo nêu trên, mỗi đảo 200 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo Chương trình yêu cầu Ban Thư ký Chương trình khẩn trương tìm cách chuyển số tiền nói trên đến các đảo Bạch Long Vĩ và Cù Lao Chàm trong thời gian sớm nhất nhằm hỗ trợ đồng bào và các lực lượng khắc phục hậu quả do bão gây ra. Trước đó, Ban Chỉ đạo Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc" đã quyết định ủng hộ đồng bào vùng ven biển Quảng Nam và Quảng Ngãi số tiền 500 triệu đồng để giúp đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 9 gây ra.

Tin nóng

Tin mới