Chương trình học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Gốc
QĐND Online - "Evariste Galois" là tên Chương trình học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho phép các sinh viên giỏi của các trường đại học ở Việt Nam được tiếp tục theo học trong các trường đại học và "trường lớn" của Pháp...

Tin nóng

Tin mới