Đại sứ quán Canada thông báo cấp 16 suất học bổng toàn phần dành cho khối Pháp ngữ năm 2014 đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, thực tập sinh sau tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo ĐH giảng dạy bằng tiếng Pháp của nước này.

Đối tượng dự tuyển không quá 45 tuổi (với chương trình thạc sĩ, tiến sĩ) và không quá 50 tuổi (với thực tập sinh sau tiến sĩ). Ưu tiên ứng viên đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, có giải thưởng và thành tích nghiên cứu khoa học. Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 30.11, xem thông tin thêm tại:

http://www.boursesfrancophonie.ca/

Hà Ánh