Chương trình thay đổi smile của Yahoo Messenger

Gốc
Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy các smile của YM trở nên nhàm chán và muốn thay đổi nó cho nó xì tin hơn thì đã có chương trình Change Smile Yahoo.

Tin nóng

Tin mới