Chương trình tư vấn, khám mắt miễn phí "Vì đôi mắt sáng khỏe"

Gốc
24H.COM.VN - Thực hiện mục tiêu Phòng chống tật khúc xạ, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe trong cộng đồng, thuốc bổ mắt Galepo Extra của Công ty cổ phần S.P.M phối hợp cùng Bệnh viện Mắt thành phố tổ chức chương trình Vì đôi mắt sáng khỏe.

Tin nóng

Tin mới