Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Nhiều Bộ chưa quan tâm

Gốc
Ngày 14/11, phát biểu tại hội thảo Công tác lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết: Nhiều bộ, ngành không coi trọng khâu lập đề nghị về xây dựng luật, pháp lệnh, mặc dù ngay từ đầu năm, Bộ Tư pháp liên tiếp ra công văn đốc thúc, song hiện tại số lượng gửi đến Bộ Tư pháp thẩm định rất ít.

“Tính đến thời điểm hiện tại, đa số các dự án luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch vẫn chưa hoàn thành việc lập đề nghị và dự kiến sẽ kịp trình Chính phủ tại phiên họp tháng 11/2017 theo đúng thời hạn”- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, theo Bộ Tư pháp do số lượng các dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung rất lớn (16 luật liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh và 32 luật liên quan đến quy hoạch) trong khi đó Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 yêu cầu chặt chẽ về quy trình lập đề nghị, dẫn đến phải mất nhiều thời gian để thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều bộ, cơ quan ngang bộ lãnh đạo vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật nói chung và việc lập đề nghị xây dựng các dự án luật theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

“Việc quy định lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được đánh giá là một trong điểm mới rất tiến bộ, nhằm nâng cao chất lượng VBQPPL của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, song có rất nhiều các bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự quan tâm tới khâu này. Thậm chí nhiều bộ, cơ ngang ngang bộ còn “than” thực hiện theo Luật Ban hành VBQPPL quá phức tạp” – Thứ trưởng Phan Chí hiếu nói.

Để khắc phục tình trạng lùi thời hạn cũng như không thực hiện việc lập đề nghị, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, cần có hình thức kiểm điểm nghiêm túc đối với các bộ, cơ quan nganh bộ không chấp hành nghiêm chỉnh ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là liên quan đến lập đề nghị xây dựng các dự án luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch.

Lan Hương