Giadinh.net - Tôi là người khỏe mạnh, tuần nào cũng chơi quần vợt ba lần, ăn được, ngủ tốt. Tuy nhiên, không hiểu sao trong chuyện ấy tôi lại "chưa đến chợ đã hết tiền".