Chuyển biến tích cực trong quan hệ Mỹ - Iraq

Gốc
(Vitinfo) - Theo nguồn tin của Lầu Năm Góc, hôm 26/11, Hoa Kỳ và Iraq đã đồng ý bắt đầu những đàm phán chính thức năm 2008 về mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai, trong đó có đề cập đến vấn đề giữ nguyên qui mô và vai trò các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ đang đóng tại đây.

Tin nóng

Tin mới