Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyện cũ vẫn phải nhắc lại

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước đã tạo những điều kiện tốt nhất để trẻ em được vui chơi và học tập. Chủ trương, chính sách và pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng được hoàn thiện hơn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/159406