Ngày giáp Tết, người đi xa quê tìm phương tiện về sum họp với gia đình, thì các cán bộ Công đoàn lại tạm xa trụ sở, xa gia đình để chuyển những chuyến quà tình nghĩa đến với người lao động nghèo, những người được phân công ở lại công trường trực Tết. Chi tiết...