Chuyện dân chủ ở một DN nước ngoài

Được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã tạo sự phấn chấn, an tâm cho người lao động

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/228260.asp