Chuyển đổi 732,3ha đất lúa để thực hiện 108 dự án, công trình

Gốc
KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 1727/TTg-KTN gửi Bộ TN&MT, UBND TP Hà Nội về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ TN&MT, Thủ tướng đồng ý cho phép UBND TP Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 732,3ha đất trồng lúa để thực hiện 108 dự án, công trình. Đồng thời yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Tin nóng

Tin mới