(HNM) - Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hơn 10 năm qua, cả nước đã dành khoảng 50.000ha đất trồng lúa do chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm các khu công nghiệp (KCN), khu đô thị (KĐT), xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi...