Chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm cho người dân tại Khu kinh tế Dung Quất

Gốc
Theo số liệu điều tra lao động, việc làm đối với 22.127 hộ và 78.412 nhân khẩu trên địa bàn thuộc 10 xã phía đông huyện Bình Sơn trong Khu kinh tế (KKT) Dung Quất (Quảng Ngãi), số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 51,36% trong tổng số hộ được điều tra. Số người chưa có việc làm là 4.326 người, chiếm tỷ lệ 9,81%; riêng nhóm tuổi từ 18-35, có 3.986 người chưa có việc làm, chiếm 15,6% trong độ tuổi lao động.

Số liệu trên cho thấy công tác chuyển đổi ngành nghề các hộ gia đình trong Khu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ còn thấp, số người chưa có việc làm chiếm tỷ lệ cao gấp đôi so với mặt bằng chung của cả nước sau hơn 15 năm hình thành và phát triển KKT Dung Quất. Để giải quyết cơ bản về số lao động chưa có việc làm, nhất là lao động từ 18- 35 tuổi, khi thu hồi đất đầu tư xây dựng phát triển KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi cần ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các trường đào tạo nghề; liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; chủ động thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nghề; đào tạo nghề có chất lượng, có địa chỉ và theo đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn. Theo định hướng phát triển KKT Dung Quất trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn cần đầu tư vào những dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đầu tư hạ tầng các cụm kinh tế trang trại kỹ thuật cao và kinh tế hộ gia đình. Đối với nhân dân trong vùng tái định cư cần được ưu tiên đầu tư vốn, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất, chuyển đổi ngành nghề theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Bố trí đủ vốn để tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, đảm bảo đạt các tiêu chí về nông thôn mới. Thực hiện tốt hơn phương châm “tái định cư phải đi trước một bước”, xây dựng trước các khu tái định cư để đảm bảo chỗ ở cho nhân dân phải di dời nhường đất lại cho các dự án; tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới các khu tái định cư, gắn với tái định canh bền vững để chủ động trong thu hút đầu tư phát triển KKT Dung Quất và đảm bảo tiến độ phát triển theo quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Dung Quất lên 45.332 ha do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Tin nóng

Tin mới