(VietNamNet) - Đề án chuyển đổi xe 3-4 bánh và phương tiện thu gom rác tự chế tại TP.HCM đã được thông qua và sẽ ban hành trong tháng 10/2008. Thời gian chuyển đổi cho các loại phương tiện này sẽ kéo dài đến hết 31/12 năm nay.