Chuyên gia máy tính 7 tuổi

Gốc
24H.COM.VN - Mới lên 7 tuổi nhưng Niu Zai khiến bạn bè cùng trang lứa và các đồng nghiệp hơn gần 20 tuổi phải nể phục. Bởi cậu là một chuyên gia máy tính cừ khôi.

Tin nóng

Tin mới