Chuyển giao công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho nông dân

Gốc
Từ năm 2013 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 60 xã điểm nông thôn mới.

Chương trình giúp người nông dân làm chủ quy trình làm phân bón hữu cơ vi sinh từ các loại phụ phẩm nông nghiệp; đồng thời, góp phần thực hiện bền vững tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Từ khi triển khai mô hình này đến nay, mỗi năm bà con nông dân trong tỉnh đã tự sản xuất được hàng ngàn tấn phân vi sinh bón cho cây trồng.

Hiện tại các xã miền núi của Quảng Nam, nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn ứng dụng rộng rãi cách sản xuất phân hữu cơ vi sinh để bón cho cây lúa nước, cho các đồi tiêu với kết quả rất khả quan...

PV

Tin nóng

Tin mới