Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyển giao “hồ sơ cán bộ đi B” cho 44 tỉnh, thành phố

Sáng nay, ngày 23/4, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, tổ chức chuyển giao “Danh mục và dữ liệu hồ sơ cán bộ đi B” thuộc Ủy ban thống nhất Chính phủ thời kỳ 1959 - 1975 cho 44 tỉnh, thành trên cả nước thông qua đường bưu điện. Trước đó, vào tháng 3, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã chuyển giao cho 20 tỉnh, thành phố.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/89715.cand