Chuyển giao kỹ thuật tiên tiến cho tuyến trước

QĐND - Năm 2008, số lượng bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương quân đội (TƯQĐ) 108 khám, chữa bệnh tăng. Bệnh viện đã cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và tích cực cải cách thủ tục khám bệnh, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, nên chất lượng chẩn đoán, điều trị được nâng lên.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.yte.49228.qdnd