Chuyển giao quyền thu phí tại trạm thu phí số 2

Gốc
ND - Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng (ICID) vừa ký hợp đồng chuyển giao quyền thu phí có thời gian tại trạm thu phí số 2 nằm ở Km159+10 trên quốc lộ 1, phía nam cầu Phù Đổng.

Được biết, gói thầu chuyển giao trạm thu phí số 2 đã được đấu thầu rộng rãi, có 9 doanh nghiệp tham gia bỏ thầu, trong đó ICID bỏ thầu cao nhất đạt 361 tỷ đồng/186 tỷ đồng giá chào thầu. Đây cũng là trạm thu phí được Nhà nước giao cho VEC bán quyền thu phí làm vốn điều lệ. Trạm sẽ được bán quyền thu phí trong vòng 57 tháng.

Tin nóng

Tin mới